เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอบีซี คูลลิ่ง ฮาร์ดแวร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสินค้าประเภทแผ่นฉนวนสำเร็จรูป อลูมิเนียมเส้น และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายตู้สำนักงานสำเร็จรูป และธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมห้องเย็น สำหรับการถนอมอาหาร การรักษาคุณภาพของยารักษาโรค ภายใต้ประสบการณ์ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย มากว่า 10 ปี

โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร การแปรรูป และระบบทำความเย็น จาก ผู้บริหาร และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ด้าน ในรูปแบบต่าง ๆ ระดับแนวหน้า คณะผู้ก่อตั้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในงานออกแบบ ติดตั้ง และบริการ จากประสบการณ์ และความรู้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้วางแนวทางธุรกิจ โดยเน้นการออกแบบโดยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งใช้นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดี โดยนำวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด ไม่สร้างภาระให้ทั้งผู้ประกอบการ และสิ่งแวดล้อม

ในอนาคตบริษัทฯ มุ่งพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรเพื่อก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ) 

ทางบริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณจากใจไปยังลูกค้าของเราทุกท่านที่ได้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด และเราหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ร่วมงานกับท่านและประสบความสำเร็จไปพร้อมกับท่านต่อไปตราบนานเท่านาน