อุปกรณ์ห้องเย็น


  • ชุดอุปกรณ์หิ้วแผ่นฉนวนสำเร็จรูป, หิ้วฝ้าเพดาน, หิ้วแผ่นแซนวิชพาแนล โดยเฉพาะ

  • 2.jpg
    น้ำยาโฟมดำ - น้ำยาโฟมขาว (PU โฟม) - น้ำยาโพลียูรีเทนโฟม (PU FOAM) ใช้ผสมกันระหว่างน้ำยาโฟมดำ กับน้ำยาโฟมขาว ใช้สำหรับเท เพื่อให้เกิดการขยายตัว 20-25 เท่า และเกิดการแข็งตัวเป็นโฟมแ...

  • สวิตซ์เดี่ยวกันน้ำ (ลายน้ำ).jpg
    สวิตซ์กันน้ำ สวิต์ซ์เดี่ยวกันน้ำใช้สำหรับห้องเย็นโดยเฉพาะ