วาล์วปรับแรงดัน (Pressure Valve)

วาล์วปรับแรงดันห้องเย็น (Pressure Relief Valves)

วาล์วปรับแรงดันห้องเย็น มี 2 รุ่น

1. CM-1110-S จะเป็นแบบกลม หน้าแปลนจะเป็นอลูมิเนียม (กางยืดออกได้ตั้งแต่ 4 นิ้ว - 6 นิ้ว)

2. CM-1110-R จะเป็นแบบเหลี่ยม หน้าแปลนจะเป็น PVC (กางยืดออกได้ตั้งแต่ 2.5 นิ้ว - 4 นิ้ว)

3. CM-1110-RS จะเป็นแบบเหลี่ยม หน้าแปลนจะเป็นสแตนเลส (กางยืดออกได้ตั้งแต่ 2.5 นิ้ว - 4 นิ้ว)

คุณสมบัติ

ใช้สำหรับลดแรงดันภายใน และภายนอกห้องเย็นให้มีความสมดุลในขณะที่ห้องมีแรงดันจากการละลายน้ำแข็ง และห้องใช้งานที่อุณหภูมิติดลบมากๆ หรือจากการ เปิด-ปิดประตู ทำให้มีแรงดันภายในห้องเย็นสูงหรือต่ำเกินไป วาล์วปรับแรงดันนี้จะช่วยให้ปรับระดับแรงดันภายในและภายนอกห้องให้เกิดความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดการแตกของผนังห้องเย็น