สวิตซ์กันน้ำ

สวิตซ์กันน้ำ

สวิต์ซ์เดี่ยวกันน้ำใช้สำหรับห้องเย็นโดยเฉพาะ